Lokalenverhuur

Als lid van het JOC is het mogelijk om de polyvalente zaal en de vergaderzaal van het JOC af te huren. Wie nog geen lid is, kan zich gewoon lid maken. Meer informatie bij de beroepskracht. Let er ook op dat je in regel bent met de vereisten van de dienst evenementen van de gemeente Wetteren, en dat je aangifte hebt gedaan bij SABAM. Wij zijn verplicht om evenementen van derden door te geven aan SABAM. De aangifte moet je zelf doen.

Neem tijdig contact op met de beroepskracht. Aanvragen voor een huur moeten steeds door het bestuur worden goedgekeurd.